Feestelijke heropening Potaardestraat


donderdag, 6 oktober, 2016
Opening Potaardestraat

Op zaterdag 1 oktober werd de Potaardestraat feestelijk heropend na 10 maanden intensieve werken. Het gemeentebestuur is momenteel aan een inhaalbeweging bezig i.v.m. rioleringswerken om de Europese quota tegen 2027 te halen.

“Wat een werk van 7 maanden zou worden, is uiteindelijk een heus karwei van 10 maanden geworden. Rioleringswerken zijn uiteraard altijd een ingrijpend gegeven, maar zeker als we te maken krijgen met een straat als de Potaardestraat die erg smal en ook nog eens sterk golvend is”, vertelt schepen van openbare werken Jurgen Bauwens.

“Naast het leggen van de noodzakelijke rioolbuizen, moesten er ook heel wat nutsvoorzieningen binnen het openbaar domein worden verlegd en vernieuwd, wat niet altijd evident was. Men heeft het probleem gekend van rooilijnbepalingen, van overhangende takken en hagen van aangelanden die verwijderd moesten worden, wat vaak emotionele reacties teweeg heeft gebracht. In de maanden januari, maart, juni en juli was er een overvloedige, uitzonderlijke regenval met heel wat weerverlet en problemen tot gevolg”, vult Bauwens aan.

Maar dat alles is nu voorbij. De bewoners hebben heel wat geduld moeten hebben, maar zijn nu tevreden met hun modern aangepast rioleringsnet en zijn tevens blij met  hun nieuwe verfraaide, geasfalteerde weg.

Na de Veldstraat, de Dommelstraat, de Sombe, de Bulk- en Schietakkerstraat is de Potaardestraat de 6de straat die het gemeentebestuur in samenwerking met RIOPACT heeft voorzien van een modern aangepast rioleringsnet. 

“We hebben op het vlak van rioleringswerken in deze legislatuur een tandje bijgestoken om de Europese quota te halen en zullen in de komende twee jaar de Stationsstraat en de Kasteelstraat  aanpakken”, besluit schepen Bauwens.