Ouderen Adviesraad Waasmunster overhandigt mobiliteitsnota aan schepen Bauwens als kerst– en nieuwjaarsboodschap.


woensdag, 21 december, 2016
Ouderen Adviesraad

Naar aanleiding van het ’jaar van de vervoering’ van de Vlaamse Ouderenraad is in de schoot van de Ouderen Adviesraad (OAR) van Waasmunster het idee ontstaan om het eigen gemeentelijk wegennet te evalueren, specifiek vanuit het standpunt van de senioren en bij uitbreiding van alle zwakke weggebruikers. De schepen van mobiliteit en openbare werken Jurgen Bauwens (CD&V) kreeg uit handen van de voorzitster van de Ouderen Adviesraad een werkdocument met heel wat aandachtspunten.

De voorzitster van de Ouderen Adviesraad mevr. Ceska Van Cauwelaert wenst allereerst een belangrijke kanttekening  toe te voegen aan het werkdocument en haar appreciatie uit te drukken voor die gemeentebestuurders die een corrigerend, verkeersvriendelijk beleid voeren en voerden, want Waasmunster kan prat gaan op knap aangelegde fietspaden, verzorgde voetpaden, een netwerk van goed onderhouden wandelwegen en sportieve fietscircuits. Het lijkt ons echter een absolute noodzaak op de ingeslagen weg kordaat verder te gaan, rekening houdend met de aan de gang zijnde maatschappelijke evoluties en veranderende contexten. In die geest hebben de leden van het dagelijks bestuur van de OAR hun laarzen aangetrokken om zich ter plaatse te vergewissen van de staat van onze ‘wegenissen’ , een voor de hand liggend startpunt: het veldwerk!

“Op onze verkenningstocht langs de belangrijkste verkeersassen, hebben wij een aantal pijnpunten en zelfs gevaarlijke situaties vastgesteld. Per deelgebied van de gemeente sommen we enkele illustraties/pijnpunten op verschillende locaties op, die we gebundeld hebben in een werkdocument. We hopen dat de schepen hier de nodige aandacht aan wil schenken in zijn beleid”, aldus mevr. Van Cauwelaert.

“Mobiliteit moeten we koesteren, het is de voorwaarde van een ‘gezonde, oude dag’ en de sleutel tot sociale contacten”, zegt schepen Bauwens

“Het is van essentieel belang dat onze senioren (20,4 % van de Waasmunsterse populatie) zich vlot en veilig en met voldoende zekerheid/geborgenheid, quasi risicoloos kunnen verplaatsen. Hun mobiliteit moeten we koesteren, want het is dé voorwaarde voor het beleven van een ’gezonde, oude dag’ waar fietsen en wandelen, kortom fysiek bewegen, het participeren in het gemeenschapsleven en het onderhouden van de broodnodige sociale contacten cruciaal zijn. Ik heb uit het werkdocument begrepen dat men niet altijd grote en dure ingrepen vraagt, maar dat kleine aanpassingen vaak al heel wat problemen kunnen oplossen”, zegt schepen Jurgen Bauwens, die tevens belooft om zo veel mogelijk haalbare pijnpunten weg te werken in overleg met de Ouderen Adviesraad.