Rioleringswerken en heraanleg van de Kasteelstraat in Sombeke.


maandag, 27 februari, 2017
Plan fasering Kasteelstraat

Binnenkort start Riopact samen met de gemeente Waasmunster met wegen- en rioleringswerken in de Kasteelstraat. Naast de Dommelstraat, Veldstraat, Bulk, Rivierstraat en Potaardestraat is dit al de zesde straat die voorzien wordt van een modern rioleringsnet. De gemeente Waasmunster probeert zo de Europese doelstelling te halen en zit duidelijk op de juiste koerssnelheid.

“Met dit project willen we het afvalwater van de bewoners in de Kasteelstraat, dat nu nog ongezuiverd in de beek  belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Dit afvalwater zal dan naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie getransporteerd worden, waar het eerst gezuiverd kan worden vooraleer het in oppervlaktewater terechtkomt. Op die manier dragen deze werken bij tot een verbetering van de waterlopen. Momenteel zijn de nutsmaatschappijen nog met aanpassingswerken bezig, maar op maandag 6 maart 2017 start de aannemer Van den Berghe met de rioleringswerken”, vertelt schepen van openbare werken Jurgen Bauwens (CD&V).

Het verloop van de werken kan  gevolgd worden op de website www.aquafin.be. Op deze site kan men vanaf de start van de werken de stand van zaken en de planning van het project opvolgen.

De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd en dit zal een 6-tal maanden in beslag nemen, zoals reeds met de bewoners werd besproken op een infovergadering in januari.

Hieronder de fasering van de werken:

Fase 1: Riolering, huisaansluitingen en onder fundering   - maart-april

Fase 2: Riolering, huisaansluitingen en onder fundering   - april

Fase 3: Riolering, huisaansluitingen en onder fundering   - mei

Fase 4: Riolering, huisaansluitingen en onder fundering   - mei-juni

Fase 5: Aanleg boordstenen en wegenis                          - juni-juli

Bouwverlof van 10-07-17 tot 31-07-17

Fase 6: Afwerken opritten en bermen  en algemene opkuis - augustus

Opmerking : Men moet er wel rekening mee houden dat de planning van de werken informatief is en steeds afhankelijk van onvoorziene omstandigheden (o.a. weerverlet).