Voorbereidende werken Hoogstraat/Stationsstraat eindelijk van start!


woensdag, 12 april, 2017
Hoogstraat werken

De gemeenteraad heeft in haar zitting van 6 april het licht op groen gezet voor het definitieve bestek voor de werken aan de Hoogstraat/Stationsstraat zodanig dat de bouwheer Aquafin kan starten met het aanbestedingsdossier. Hierdoor starten de voorbereidende werken van de Watergroep reeds op 18 april, wat zijn impact zal hebben op het verkeer.

“Het dossier Hoogstraat/Stationsstraat lijkt wel de allures te krijgen van de processie van  Echternach”, vertelt schepen van openbare werken Jurgen Bauwens (CD&V). “Na het wisselen van ontwerpbureau, de vele onderhandelingen over grondverwervingen en de voortdurende vraag naar aanpassingen allerhande, bleek er na een grondige analyse van het bodemonderzoek ook bodem- en grondwaterverontreiniging in de Stationsstraat te zijn”, vult de schepen verder aan.

De zone wordt momenteel met extra proefboringen in kaart gebracht. Al deze aanpassingen brachten een aanzienlijke meerprijs met zich mee. Het dossier werd oorspronkelijk geraamd door RIOPACT op 2.645.223,67 euro en stijgt naar 3.351.215, 02 euro. Het gemeentelijk aandeel stijgt ook, weliswaar lichtjes, van 503.716,66 naar 512.213, 25 euro waardoor het dossier terug in zijn totaliteit naar de gemeenteraad moest gebracht worden.

“Het dossier zit eindelijk op de juiste rails”

“We hebben de laatste maanden er samen met Aquafin echt alles aan gedaan om via intensieve onderhandelingen en plaatsbezoeken  het dossier op de juiste rails te krijgen en met succes! Hierdoor werd het dossier terug losgetrokken en kon de gemeenteraad het definitieve bestek goedkeuren waardoor de voorbereidende werken onmiddellijk kunnen starten op 18 april in de Hoogstraat. Ik wil geen tijd verliezen, want de mensen wachten al veel te lang op uitvoering en ik wil de overlast in tijd ook zo veel mogelijk beperken", vult een opgeluchte schepen Bauwens aan.

De Hoogstraat/Stationsstraat is een belangrijke ontsluitingsweg. Er werd voor deze 1e fase (aanpassingen nutsleidingen Hoogstraat) gezocht naar een systeem waarbij de aannemer zijn werken vlot kan uitvoeren en de hinder voor de weggebruiker beperkt blijft.

Deze werken, aanleg en aansluitingen nutsleidingen, zullen starten vanaf 18/04/2017 en nemen voor deze 1e fase, ongeveer een 60-tal werkdagen in beslag.

Er zal gewerkt worden als volgt:

  • Starten in de Hoogstraat t.h.v. huisnr. 137 tot Abdij Van Roosenberglaan (de onpare kant).
  • Daarna vanaf de Abdij Van Roosenberglaan tot en met Hoogstraat huisnr. 136.

Tijdelijke verkeerswijzigingen gedurende de werken 1e fase:

  • eenrichtingsverkeer komende van Stationsstraat richting Belselestraat. 
  • omleiding via de Belselestraat – Molendreef – Zuidermolen – Hollandse Molen.

Het busvervoer van De Lijn zal deze omleiding eveneens volgen en zal alle haltes kunnen blijven bedienen.

Bewonersbrief

De Watergroep is trekker van deze werken, die uitgevoerd worden door aannemer Verbraecken. Aangezien de werken een serieuze impact zullen hebben op het drukke verkeer in de Hoogstraat/Stationsstraat werden de bewoners en handelaars reeds op de hoogte gebracht via een bewonersbrief. Het aanbestedingsdossier zit nu in fase van publicatie waardoor geïnteresseerde aannemers hun prijsraming kunnen indienen bij de bouwheer Aquafin die tegen augustus zou kunnen gunnen. Voor de eigenlijke start van de weg- en rioleringswerken, vermoedelijk in de maand oktober, zullen de bewoners palend aan de werf uitgenodigd worden voor een infovergadering. De voorziene uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 168 werkdagen.

Documenten