Vrouw & Maatschappij Waasmunster, een onderdeel van CD&V Waasmunster, vraagt aandacht voor de slachtoffers van dodelijk partnergeweld. Dat doen ze symbolisch, door het doorgeven van schoenen. Elke schoen staat symbool voor een slachtoffer van partnergeweld.  Een slachtoffer dat we moeten vermijden…

“De schoenen in het filmpje visualiseren op pakkende wijze de 150 slachtoffers van potentieel dodelijk partnergeweld, die in 2018 in België door de parketten werden geregistreerd.
Vrouw & Maatschappij-CD&V politica nodigt de toeschouwer uit om even stil te staan bij dat hoge cijfer en om zich bewust te worden van het feit dat we allemaal – autoriteiten én burgers - kunnen helpen om dat cijfer naar beneden te krijgen”, zegt Marleen Van Hoey, voorzitster van Vrouw & Maatschappij Waasmunster.

“We willen er niet alleen de aandacht op vestigen, we koppelen er ook beleidsvoorstellen aan”, verklaart Van Hoey verder. “Zo hebben we 7 actiepunten in ons filmpje geïntegreerd. We willen onder andere een nieuw strafwetboek, pleiten voor een tijdelijk huisverbod, en vestigen de aandacht voor de hulplijn 1712.”

Bekijk het filmpje onderaan of via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9WQXHPbEI