Nieuwsbrief CD&V Waasmunster mei 2014
CD&V Waasmunster
N°4 - 10/05/2014
 
 

CD&V Waasmunster stelt nieuwe schepenen voor.

 

CD&V WAASMUNSTER VULT MANDATEN VOOR DE LOPENDE LEGISLATUUR IN

 

 

 

Op haar bestuursvergadering van 29 april 2014, heeft de CD&V-afdeling van Waasmunster invulling gegeven aan haar lokale uitvoerende mandaten tot en met 2018.

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd Michel Du Tré burgemeester en werden daarnaast aan CD&V twee schepenmandaten toegewezen.

 

Ludo Lenaerts werd eerste schepen, bevoegd voor openbare werken, mobiliteit en groenvoorziening.

 

Agnes Dierick werd tweede schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting en landbouw.

 

Er werd toen gekozen voor ervaren mensen, omdat de coalitiepartner N-VA op dat ogenblik met een volledig nieuwe ploeg aantrad en om voor een stuk continuïteit te kunnen zorgen in lopende dossiers.

 

Nu de huidige bewindsploeg goed en wel op dreef is gekomen, werd het voor CD&V stilaan tijd de opvolgers aan te duiden, die de twee eigen schepenen zullen gaan vervangen.

 

Er werd binnen de afdeling werk gemaakt van een intense selectieprocedure, die nauwgezet werd gevolgd en heeft geresulteerd in de aanduiding van twee nieuwe schepenen.

 

CD&V kiest bewust voor verjonging en vernieuwing binnen het schepencollege. De nieuwe schepenen zijn een pak jonger dan de huidige, terwijl zij intussen toch ook al enige tijd meedraaien in het lokale politieke leven, waardoor zij niet onvoorbereid aan de taak kunnen beginnen.

 

Een overzicht van de door het partijbestuur genomen beslissingen:

 

1.

 

Het mandaat van Ludo Lenaerts zou aanvankelijk een einde nemen op 31 december van dit jaar. Het bestuur geeft er evenwel de voorkeur aan om het mandaat van Ludo met één jaar te verlengen, tot 31 december 2015.

 

Ludo werd op 1 januari 2013 schepen in zijn huidige bevoegdheden en heeft een aantal nieuwe bakens uitgezet. De gemeentelijke technische dienst werd op heel wat punten gemoderniseerd en voorzien van een correcte personeelsomkadering. Al deze initiatieven worden op dit moment uitgerold en leiden langzaam maar zeker tot optimalisatie van de werking van de diensten. Het vernieuwde onderhoud van onze kerkhoven, het invoeren van een snoeiplan, het inzetten van een veegwagen, de pesticidevrije onkruidbestrijding,… het zijn maar enkele voorbeelden van deze nieuwe aanpak, die zeer wordt gesmaakt door de bevolking. Het voortijdig vertrek van Ludo zou de volledige uitrol van deze nieuwe aanpak kunnen verhinderen, wat het partijbestuur absoluut wil vermijden.

 

Daarnaast zullen in de komende maanden enkele grotere wegenisdossiers worden afgewerkt, waar Ludo de laatste tijd een belangrijke rol in heeft gespeeld. De belangrijkste voorbeelden zijn de dringende heraanleg van de kerkomgeving en de aanpak van de Stationsstraat van zodra de ingrepen van het Gewest aan de N446 zijn afgerond. Ook hier is het partijbestuur van mening dat een beperkte verlenging van het mandaat van Ludo als schepen van openbare werken de beste garantie biedt voor een efficiënte en versnelde aanpak van deze projecten.

 

2.

 

Gegeven de verlenging van het mandaat van Ludo Lenaerts, kwam het het plaatselijk partijbestuur toe om twee nieuwe schepenen aan te duiden vanaf 1 januari 2016.

 

Vanaf deze datum wordt Jurgen Bauwens eerste schepen. Jurgen is intussen bijna 20 jaar actief in de Waasmunsterse gemeentepolitiek en telt toch nog maar 42 lentes. Hij is beroepsactief als leraar aan het Sint-Theresiacollege in Eksaarde en woont sinds zijn geboorte in Sombeke, waar hij zeer betrokken is in het lokale sociale weefsel. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen bekleedde Jurgen de derde plaats op de lijst en kreeg hij het vertrouwen van 400 kiezers.

 

Nog vanaf 1 januari 2016 zal Ilse Poppe aantreden als tweede schepen. Ilse is licentiate in de kinesitherapie en runt een bloeiende kinepraktijk in Waasmunster. Ook zij is een rasechte inwoner van Waasmunster, waar zij 32 jaar geleden werd geboren. CD&V gaf haar bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen de tweede plaats op de lijst, wat haar meteen 465 voorkeurstemmen opleverde, naar Waasmunsterse normen een zeer opmerkelijke score.

 

Ilse Poppe zal op 25 mei haar grote electorale spankracht trouwens nogmaals testen. Zij staat op vraag van Joke Schauvliege op de 21ste plaats van de Vlaamse lijst voor CD&V.

 

Samengevat schuift CD&V twee jonge nieuwe schepenen naar voor, die beiden gekend staan als zeer gedreven en betrokken. Voor het partijbestuur was belangrijk dat nieuwe boegbeelden konden worden aangeduid, die, naast burgemeester Michel Du Tré, op langere termijn het gezicht van CD&V-Waasmunster mee kunnen bepalen.

 

De bevoegdheden van de beide nieuwe schepenen zullen op een later tijdstip worden toebedeeld.

 

Hiermee wordt een belangrijke vernieuwingsstap genomen binnen CD&V-Waasmunster, met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.