Nieuwsbrief CD&V Waasmunster februari 2016
CD&V Waasmunster
N°14 - 26/02/2016
 
 

Verschuivingen bij onze lokale mandatarissen

Renaat Decorte en Marcel De Baere opnieuw raadslid voor CD&V in Waasmunster

Ludo Lenaerts die op 1 januari opgevolgd werd als eerste schepen door partijgenoot Jurgen Bauwens verlaat nu definitief de gemeenteraad. Hij zal worden opgevolgd door de 2de opvolger Renaat Decorte.

Zoals bij de aanstelling van het college 3 jaar geleden werd vastgelegd gaf Ludo Lenaerts op 1 januari de schepenfakkel door aan Jurgen Bauwens. Lenaerts verlaat nu ook als gemeenteraadslid het politieke toneel om zich in te zetten voor heel wat andere zaken zoals Transitie Waasmunster.

Als eerste opvolger werd Cecile Van Havermaet opgeroepen door de gemeentesecretaris. Van Havermaet verzaakt aan haar mandaat als gemeenteraadslid omdat zij wil blijven zetelen in de OCMW-raad. Renaat Decorte (54j), beter bekend als de glazenwasser, gaf als 2de opvolger wel aan om zijn fractie te vervoegen in de gemeenteraad. Decorte momenteel OCMW-raadslid zetelde reeds 2 keer in de gemeenteraad namelijk van 2009 tot 2012 in opvolging van André Ternest en van 2005 tot 2006 in opvolging van Martin Poppe, de vader van huidig schepen Ilse Poppe.

Decorte zal worden opgevolgd door Marcel De Baere in de OCMW-raad. De Baere (71), kent het reilen en zeilen van het OCMW-rusthuis zeer goed. Hij is al meer dan 30 jaar vrijwilliger in het Woonzorgcentrum ‘t Heuverveld. Hij was ook reeds OCMW-raadslid van 2009-2012.

Stand van zaken Openbare Werken (1)

Kerkomgeving

Ondanks de overvloedige regen en de vorstdagen die de aannemer  sinds de start van de werken gekend heeft  zijn de werken voor de heraanleg Kerkomgeving reeds goed opgeschoten.

Fase 1A is reeds zo ver gevorderd dat we nu verder dienen te gaan met fase 1B.

Fase 1B betreft de zone tussen de Pontravelaan en het kerkplein achter de kerk richting Smatch (groene deel op plannetje).  Deze fase ging van start op 25/02/2016 (afhankelijk van het weer de komende dagen kan dit nog wat vertraging hebben) en heeft gevolgen voor het verkeer en de bereikbaarheid.  Concreet houdt dit in dat deze zone (inclusief de reeds afgesloten zone 1A) zal worden afgesloten voor auto- en vrachtwagenverkeer.  Verkeer zal de reeds aangebrachte omleiding via Pontravelaan en Kerkstraat dienen te gebruiken.  Het deel Kerkstraat komende uit het centrum zal doodlopend zijn voor autoverkeer.

De aannemer tracht de parking aan Desso zo veel mogelijk te vrijwaren van bouwmaterialen.  Deze parking zal steeds toegankelijk zijn en dus steeds vrij voor gebruik door bewoners en aangelanden gedurende de duur van de werken.


Stand van zaken Openbare Werken (2)

Rioleringswerken Bulk en Schietakkerstraat

Ook deze werken schieten, ondanks de weersomstandigheden, zeer goed op. De werken aan de Bulk (fase 1) zijn zelfs afgerond en de Bulk ligt er weer netjes bij. De werken aan de Schietakkerstraat (fase 2 ) zitten op schema.


Stand van zaken Openbare Werken (3)

Werken Potaardestraat

De werken in de Potaardestraat zitten op schema, maar verlopen niet altijd even vlot. Dit is een uiterst moeilijk werk aangezien de weg tamelijk smal is en er weinig ruimte is om het werkmateriaal en vrachtwagens aan de kant of in een zijweg te plaatsen waardoor de aangelanden veel meer hinder ondervinden. De weg is ook niet vlak en vertoont heel wat hoogteverschillen. Toch zitten de werken op schema en is fase 1 bijna klaar met uitzondering van het gieten van asfalt (bovenlaag). Dit kan maar na 15 maart als de temperaturen gunstig genoeg zijn.

Fase 1 : De werken in voetweg nr. 52 (Dreef) + de werken vanaf de Dommelstraat tot Potaardestraat huisnr. 16 (In uitvoering )

 Fase 2: De werken vanaf Potaardestraat huisnr. 35 tot huisnr. 16 met pompput (Deze fase zal aangevat worden op voorwaarde dat  fase 1 aangelegd is tot en met de onderlaag asfalt. Vermoedelijke start 29-02-2016)