Nieuwsbrief CD&V Waasmunster februari 2016
CD&V Waasmunster
N°12 - 02/02/2016
 
 

Voorzittersverkiezingen en nieuwjaarsreceptie

Op de voorzittersverkiezingen van 9 januari laatsleden werden de volgende voorzitters verkozen:

 

Voorzitter CD&V Waasmunster: Peter Van Bossche

Voorzitter CD&V jongeren: Sofie Rupus

Voorzitter Vrouw en Maatschappij: Linda Quintelier

Voorzitter Senioren: Hubert Van Remoortere

 

De foto’s van de receptie die volgde op de verkiezingen kan je vinden op onze Website (“In Beeld”).


Planning Openbare Werken

De komende maanden staan er heel wat wegenwerken op het menu. Onze gemeente doet een inhaalbeweging wat de rioleringswerken aangaat. Momenteel zijn de kerkomgeving, de Potaardestraat en de Bulk aan de beurt, maar er volgt nog veel meer.

1.     De langverwachte aanpak van de Stationsstraat wordt eindelijk een feit in 2016-2017.

Timing:

* bouwaanvraag wordt ingediend eind januari

* komt via Gent terug naar de gemeente tegen eind februari en dan start het openbaar onderzoek

* aanbestedingsdossier wordt voorgelegd aan de gemeenteraad in juni

* publicatie van het aanbestedingsdossier voor het bouwverlof, loopt 36 dagen.

*aannemer gekend tegen oktober

*de voorbereidende werken van de nutsvoorzieningen starten reeds in september (= minimale hinder). Deze werken zullen een 4-tal maanden duren.

*de effectieve ingrijpende werken starten eind december/begin januari en zullen ongeveer 1 jaar duren. Er zal in samenwerking met de politie een duidelijke verkeersomlegging worden uitgewerkt.

Het is in deze belangrijk om de inwoners van de Hoogstraat en de Stationsstraat (en de omliggenden) goed te informeren over de timing en de gekozen infrastructuur (fietssuggestiestroken, parkeerplaatsen...). De buurt zal geïnformeerd worden in de loop van de maand maart met een schrijven en via een infovergadering wanneer de aannemer gekend is in oktober. Dan kunnen er echt praktische zaken worden besproken (fasering...).

2.     Kasteelstraat

Ook de Kasteelstraat zal een gescheiden rioleringsstelsel krijgen. De werken worden aangevat in januari. Voor de inwoners zal ook een infovergadering georganiseerd worden in de loop van de maand oktober.

3.     Neerstraat –Sousbeekstraat-Groenselstraat

Momenteel is de ontwerper de plannen aan het tekenen voor de heraanleg van de Neerstraat (van Gentstraat tot Waasmunsterbaan), Sousbeekstraat en Groenselstraat, dit in het kader van het aanbrengen van een gescheiden rioleringsnet.  Momenteel gaat de aandacht uit naar fase 1 (traject Gentstraat- tot aan de brug met de autostrade) omdat men er hier reeds uit is aan welke collector aangesloten wordt (Richting Hamme). Over traject 2 is de bevoegde instantie er nog steeds niet uit. We voorzien ook een infovergadering voor de aangelanden in de loop van  2017. De vermoedelijke startdatum van de werken van fase 1 zou 2018-2019 zijn. Hier dient rekening gehouden te worden met de start van de werken aan de N446. De aanleg van de brug staat genoteerd voor 2017 en de aanleg van de N446 (fietspaden) vermoedelijk 2018.

4.     N446 timing

1.  Herinrichting kruispunten en structureel onderhoud bij aanleg fietspaden >2018     N446, van kmp 2,9 tot km 9,5 Waasmunster

2.  Aanleg fietspaden op de N446 te Waasmunster ten zuiden van complex E17 >2018   N446,  van kmp 1,5 tot km 2 Waasmunster - Onderhouden en verbeteren - N446

3.  Vernieuwen Durmebrug > 2017  N446, van kmp 4,5 tot km 4,6 Waasmunster