Nieuwsbrief CD&V Waasmunster januari 2016
CD&V Waasmunster
N°11 - 28/01/2016
 
 

Heraanleg kerkomgeving gestart

De slechte staat van de kasseien in de Kerkstraat heeft het gemeentebestuur ertoe aangezet om heel de kerkomgeving een grondige opknapbeurt te geven. De komende maanden zal de kerkomgeving een echte metamorfose ondergaan. Zo zal de rijweg voor de kerk  autoluw worden, rechts naast de kerk wordt een ceremoniepromenade gecreëerd en het doorgaand verkeer zal achter de kerk omgeleid worden. Het evenementenpodium verdwijnt en maakt plaats voor een 30-tal parkeerplaatsen.

De werken zijn op 4 januari reeds aangevat en worden uitgevoerd door firma De Vlieger. De uitvoeringstermijn is 75 werkdagen. Om de werken vlot te laten verlopen wordt er in 3 grote fases gewerkt.

Waarom fasering?

1)      Indeling in fases om lokaal verkeer zo lang mogelijk toe te laten voor de kerk (opsplitsing 1A, 1B, 1C)

2)      Omleiding van niet plaatselijk verkeer gedurende ganse duur van de werken (via Pontravelaan en Hoogstraat)

3)      Fasering opgemaakt om hinder voor aangelanden en bewoners zo veel mogelijk te beperken

Toelichting bij de uitvoering

Fase 1: Omvat vnl werken achter de kerk en de aansluiting met Roosenberglaan en Kerkstraat. Deze strook wordt heraangelegd met asfalt. Aanleggen van asfalt is weersafhankelijk (temperatuur) en periodeafhankelijk (onderhoud asfaltcentrales)

Fase 2: verharding met kasseien, vooraan de kerk,  dient uit te harden gedurende 3 kalenderweken

Planning

  • Start 4 januari, einde 22 april (75 werkdagen) indien er geen weerverlet is wat zeer onwaarschijnlijk is. In praktijk wordt er naar gestreefd om de werken tegen het bouwverlof klaar te hebben.
  • Fase 1a: afgewerkt exclusief de asfalt na ongeveer 2 maand
  • Fase 1b:  duur tweetal weken - afgewerkt exclusief de asfalt
  • Fase 1c: korte fase van ca. 4 dagen
  • Verharding (asfalt) van fase 1 - april 2016
  • Fase 2 en 3 afgewerkt in 1 maand
  • Opmerking: Planning kan veranderen door weersomstandigheden, onvoorziene omstandigheden, (on)gunstige werkomstandigheden,...
Wegomlegging

  • Doorgaand verkeer : Omleiding via Pontravelaan en Hoogstraat gedurende de gans duur van de werken. De aannemer doet zijn uiterste best om de handelszaken zoveel mogelijk bereikbaar te houden.
  • De Lijn: tijdelijke halte in Pontravelaan gedurende ganse duur van de werken; de bushalte aan de Vierschaar wordt tijdelijk verplaatst naar de parking aan de Gentstraat.